Регион:

DFR01D4

Описание
Характеристики
Видео
 КодD mmB mmd mmZ
1 DFR01D4AAAC5 60 1,5 16/20 4
2 DFR01D4AAAD5 60 1,5 16/20 6
3 DFR01D4ABAC5 60 2 16/20 4
4 DFR01D4ABAD5 60 2 16/20 6
5 DFR01D4ACAC5 60 3 16/20 4
6 DFR01D4ACAD5 60 3 16/20 6
7 DFR01D4BAAC5 70 1,5 16/20 4
8 DFR01D4BAAD5 70 1,5 16/20 6
9 DFR01D4BAAE5 70 1,5 16/20 8
10 DFR01D4BBAC5 70 2 16/20 4
11 DFR01D4BBAD5 70 2 16/20 6
12 DFR01D4BBAE5 70 2 16/20 8
13 DFR01D4BCAC5 70 3 16/20 4
14 DFR01D4BCAD5 70 3 16/20 6
15 DFR01D4BCAE5 70 3 16/20 8
16 DFR01D4CAAC5 80 1,5 16/20 4
17 DFR01D4CAAD5 80 1,5 16/20 6
18 DFR01D4CAAE5 80 1,5 16/20 8
19 DFR01D4CAAF5 80 1,5 16/20 10
20 DFR01D4CBAC5 80 2 16/20 4
21 DFR01D4CBAD5 80 2 16/20 6
22 DFR01D4CBAE5 80 2 16/20 8
23 DFR01D4CBAF5 80 2 16/20 10
24 DFR01D4CCAC5 80 3 16/20 4
25 DFR01D4CCAD5 80 3 16/20 6
26 DFR01D4CCAE5 80 3 16/20 8
27 DFR01D4CCAF5 80 3 16/20 10
28 DFR01D4DAAC5 90 1,5 16/20 4
29 DFR01D4DAAD5 90 1,5 16/20 6
30 DFR01D4DAAE5 90 1,5 16/20 8
31 DFR01D4DAAF5 90 1,5 16/20 10
32 DFR01D4DBAC5 90 2 16/20 4
33 DFR01D4DBAD5 90 2 16/20 6
34 DFR01D4DBAE5 90 2 16/20 8
35 DFR01D4DBAF5 90 2 16/20 10
36 DFR01D4DCAC5 90 3 16/20 4
37 DFR01D4DCAD5 90 3 16/20 6
38 DFR01D4DCAE5 90 3 16/20 8
39 DFR01D4DCAF5 90 3 16/20 10