Регион:

DFI02D -130

Описание
Характеристики
Видео
 КодD mmB mmd mmZ
1 DFI02D6HCXD5 130 3   6
2 DFI02D6HCXE5 130 3   8
3 DFI02D6HCXG5 130 3   12
4 DFI02D6HCXI5 130 3   16
5 DFI02D6HCXJ5 130 3   18
6 DFI02D6HCXK5 130 3   20
7 DFI02D6HCXL5 130 3   24
8 DFI02D6HEXD5 130 4   6
9 DFI02D6HEXE5 130 4   8
10 DFI02D6HEXG5 130 4   12
11 DFI02D6HEXI5 130 4   16
12 DFI02D6HEXJ5 130 4   18
13 DFI02D6HEXK5 130 4   20
14 DFI02D6HEXL5 130 4   24
15 DFI02D6HFXD5 130 5   6
16 DFI02D6HFXE5 130 5   8
17 DFI02D6HFXG5 130 5   12
18 DFI02D6HFXI5 130 5   16
19 DFI02D6HFXJ5 130 5   18
20 DFI02D6HFXK5 130 5   20
21 DFI02D6HFXL5 130 5   24
22 DFI02D6HGXD5 130 6   6
23 DFI02D6HGXE5 130 6   8
24 DFI02D6HGXG5 130 6   12
25 DFI02D6HGXI5 130 6   16
26 DFI02D6HGXJ5 130 6   18
27 DFI02D6HGXK5 130 6   20
28 DFI02D6HGXL5 130 6   24
29 DFI02D6HHXD5 130 7   6
30 DFI02D6HHXE5 130 7   8
31 DFI02D6HHXG5 130 7   12
32 DFI02D6HHXI5 130 7   16
33 DFI02D6HHXJ5 130 7   18
34 DFI02D6HHXK5 130 7   20
35 DFI02D6HHXL5 130 7   24